Заболотний українська мова 5 клас

(підручник за програмою 2018 року)

Вправа 225

Умова:

225Відповідь:

225


Правила до параграфу

"Склад. Наголос"


(стара версія 2013 року)


Номер 225

 

Умова:

І. Запишіть слова групами залежно від правила написання букв е, и в корені:
1) [е] чергується з [і]; 2) з випадним [е]; 3) сполуки -єре-, -еле-;
4) у корені перед наголошеним суфіксом -а-; 5) не можна пояснити правилом. Вставте пропущені букви.

Оч..рет, телеграма, ч..мпіон, каш..ль, бер..гиня, дол..тіти, відбирати, л..вада, шел..стіти, пал..ць, ч..кати, завм..рати, к..шеня, ч..ревики, в..лосипед, справ..дливість, запл..сти, ш..ренга, колектив.
II. З одним словом (на вибір) складіть і запишіть питальне речення.

 

ГДЗ відповідь:

1) [е] чергується з [і]: долетіти (літати), заплести (заплітати);
2) з випадним [е]: кашель, палець;
3) сполуки -єре-, -еле-: очерет, берегиня, шелестіти, черевики;
4) у корені перед наголошеним суфіксом -а-: відбирати, чекати, завмирати;
5) не можна пояснити правилом: телеграма, чемпіон, левада, кишеня, велосипед, шеренга, колектив.

Загрузка...

ГДЗ математика 10 клас 2018 Бевз ГДЗ математика 10 клас 2018 Істер ГДЗ українська мова 10 клас 2018 Авраменко