українська мова 5 клас

Номер 226

 

Умова:

Вимовте вголос слова, звертаючи увагу на глухі приголосні, позначені виділеними буквами. Визначте позицію цих звуків у словах (перед голосним чи приголосним, глухим чи дзвінким). Простежте, у якій з колонок вказані звуки звучать чітко, виразно, а в якій - як парні їм дзвінкі. Зробіть висновок про особливості вимови глухих приголосних.
просьба  боротьба
просити  боротися

 

ГДЗ відповідь:

nemae