українська мова 5 клас гдз решебник

Номер 227

 

Умова:

Прочитайте правильно слова, користуючись транскрипцією. Поясніть вимову звуків, позначених виділеними буквами.
Зразок. У слові боротьба звук, позначений виділеною буквою, під впливом дзвінкого [б] вимовляємо як дзвінкий [д'].
Вишгород [вижгород], на флешці [флес'ц'і], легкий [леихкий], берізка [беир'ізка], танці [тан'ц'і], радість [рад'іс'т'], на доріжці [дор'із'ц'і], білочці [б'ілоц':і], зсадити [с:адйти], зжитися [ж:итис'а].

 

ГДЗ відповідь:

nemae