ГДЗ Заболотний українська мова 5 клас

Номер 231

 

Умова:

Прочитайте речення, дотримуючись правил орфоепії. Визначте, у якому з виділених слів префікс з вимовляємо як [ж], у якому - як [с], а в якому - як [з]. Від чого це залежить?
1. Зерно до зерна треба зжати сповна 2. Із чужого воза і посеред дороги зсадять. 3. Хто знання має, той мур зламає (Нар. творчість).

 

ГДЗ відповідь:

nemae