українська мова Заболотний

Номер 234

 

Умова:

I. Прочитайте слова, вимовляючи дзвінко звуки, які позначені виділеними буквами. Поясніть написання цих слів. Для цього усно змініть слово або доберіть спільнокореневе так, щоб після сумнівного приголосного був голосний звук.
Зразок. Вудка - вудочка.
Грядка, солодкий, редька, берег, голуб, гребти, рибка, близько, везти, гризти, мотузка, сережки, стружка, ніжка, дужка, мажте.
II. Запишіть фонетичною транскрипцією два слова (на вибір).

 

ГДЗ відповідь:

234