українська мова 5 клас

(підручник за програмою 2018 року)

Вправа 235

Умова:

235Відповідь:

235


Правила до параграфу

"Орфограма. Правила переносу слова з рядка в рядок"


(стара версія 2013 року)


Номер 235

 

Умова:

Спишіть слова, розкриваючи дужки. Поряд запишіть перевірне слово (де це можливо). Написання слів, до яких не можна дібрати перевірне слово, перевірте за словником.
Лю(д,т)ський, фу(д,т)больний, боро(д,т)ьба, бере(г,х)ти, ски(б,п)ка, ва(ж,ш)ко, ни(з,с)ько, ні(г,х)тик, бри(з,с)ки, кі(х,г)ті, при(з,с)ьба, моло(д,т)ьба, сте(ж,ш)ка, у ді(ж,з)ці, дьо(г,х)тьовий, во(к,г)зал, баске(т,д)бол, у ло(ж,з)ці.
II. Підкресліть слова, за вимови яких відбувається уподібнення приголосних. Виділені слова запишіть фонетичною транскрипцією. За потреби скористайтеся орфоепічним словничком, поданим у додатках.

 

ГДЗ відповідь:

235

Загрузка...

ГДЗ математика 10 клас 2018 Бевз ГДЗ математика 10 клас 2018 Істер ГДЗ українська мова 10 клас 2018 Авраменко