українська мова 5 клас

Номер 235

 

Умова:

Спишіть слова, розкриваючи дужки. Поряд запишіть перевірне слово (де це можливо). Написання слів, до яких не можна дібрати перевірне слово, перевірте за словником.
Лю(д,т)ський, фу(д,т)больний, боро(д,т)ьба, бере(г,х)ти, ски(б,п)ка, ва(ж,ш)ко, ни(з,с)ько, ні(г,х)тик, бри(з,с)ки, кі(х,г)ті, при(з,с)ьба, моло(д,т)ьба, сте(ж,ш)ка, у ді(ж,з)ці, дьо(г,х)тьовий, во(к,г)зал, баске(т,д)бол, у ло(ж,з)ці.
II. Підкресліть слова, за вимови яких відбувається уподібнення приголосних. Виділені слова запишіть фонетичною транскрипцією. За потреби скористайтеся орфоепічним словничком, поданим у додатках.

 

ГДЗ відповідь:

235