Заболотний українська мова 5 клас гдз

Номер 237

 

Умова:

у Прочитайте вголос ланцюжки слів. Вимовте слова так, щоб прозвучали всі звуки, позначені буквами. Яке слово в кожному ланцюжку (друге чи третє) вимовляти легше? Чому? На основі спостереження зробіть висновок про суть явища спрощення в групах приголосних.
1. Щастя -> щаст+ливий -> щасливий.
2. Виїзд -> виїзд+ний -> виїзний.

 

ГДЗ відповідь:

nemae