українська мова 5 клас ГДЗ

Номер 241

 

Умова:

Спишіть слова, вставляючи, де потрібно, пропущену букву. Позначте орфограми, поясніть написання.
Радісно, вісник, учасник, щотиж..невий, заздрісний, кіслявий, хвасливо, шіснадцять, безжалісний, виїзними, контрас..ний, швидкісний, совісний, зап'яс.ний, перехресний.
II. Виділені слова запишіть фонетичною транскрипцією.

 

ГДЗ відповідь:

241