ГДЗ українська мова Заболотний

Номер 242

 

Умова:

Розподіліть слова на три групи:
1) у яких спрощення відбувається і воно відбивається на письмі;
2) у яких спрощення відбувається, але не позначається на письмі;
3) у яких спрощення не відбувається. Запишіть слова групами, вставляючи, де потрібно, пропущену букву.

Жалісливий, балас.ний, пісний, шістнадцятий, хвас-ливий, пристрасно, кіслявий.

 

ГДЗ відповідь:

1) у яких спрощення відбувається і воно відбивається на письмі: жалісливий, пісний, пристрасно;
2) у яких спрощення відбувається, але не позначається на письмі: шістнадцятий, хвастливий;
3) у яких спрощення не відбувається: баластний, кістлявий.