ГДЗ домашня українська мова 5 клас Заболотний

Номер 243

 

Умова:

І. Спишіть речення, розкриваючи дужки. Поясніть орфограми.
1. Немає на світі нічого радіс(т)нішого й приємнішого, ніж лю(д,т)ська праця (О. Довженко). 2. Без труда щас(т)ливий тільки лінивий (Нар. творчість). 3. М(е,и)нув мені рік шістнадцятий, сімнадцятий починаю (Марко Вовчок). 4. Он на стрункій та в(е,и)сокій осичині листя пес(т)ливо тр(е,и)мтить (М. Старицький). 5. Після кількатиж(д)невих дощів, туманів та мряк вперше стало на годині (О. Гончар).
II. Підкресліть однорідні члени речення відповідно до їхньої синтаксичної ролі.

 

ГДЗ відповідь:

243