ГДЗ домашня українська мова 5 клас Заболотний

(підручник за програмою 2018 року)

Вправа 243

Умова:

243Відповідь:

243


Правила до параграфу

"Вимова голосних. Позначення на письмі ненаголошених [е], [и] в коренях слів"


(стара версія 2013 року)


Номер 243

 

Умова:

І. Спишіть речення, розкриваючи дужки. Поясніть орфограми.
1. Немає на світі нічого радіс(т)нішого й приємнішого, ніж лю(д,т)ська праця (О. Довженко). 2. Без труда щас(т)ливий тільки лінивий (Нар. творчість). 3. М(е,и)нув мені рік шістнадцятий, сімнадцятий починаю (Марко Вовчок). 4. Он на стрункій та в(е,и)сокій осичині листя пес(т)ливо тр(е,и)мтить (М. Старицький). 5. Після кількатиж(д)невих дощів, туманів та мряк вперше стало на годині (О. Гончар).
II. Підкресліть однорідні члени речення відповідно до їхньої синтаксичної ролі.

 

ГДЗ відповідь:

243

Загрузка...

ГДЗ математика 10 клас 2018 Бевз ГДЗ математика 10 клас 2018 Істер ГДЗ українська мова 10 клас 2018 Авраменко