українська мова 5 клас ГДЗ

Номер 245

 

Умова:

Прочитайте пари дієслів. Якими звуками різняться корені слів у кожній парі? Простежте, чи залежать чергування звуків у цих словах від місця наголосу та від суфікса.
летіти - літати
терти - стирати 
котити - катати

 

ГДЗ відповідь:

nemae