українська мова Заболотний гдз

Номер 249

 

Умова:

І. Спишіть, ставлячи подані в дужках слова в потрібній формі. Назвіть звуки, які чергуються.
1. Хочеш їсти калачі - не сиди на (піч). 2. Від своєї совісті не (втікати). 3. Кожна травичка на (свій корінь) росте. 4. З (вечір) пригожого аж до ранку вишивала дівчина вишиванку (Нар. творчість). 5. Угорі дупла кажан знайшов якусь щілину і причепився кігтями своїх (ніжки) до неї (В. Іваненко).
II. Підкресліть слова з ненаголошеними [е], [и] в коренях. Поясніть написання цих слів.
III. Виконайте фонетичний розбір виділеного слова.

 

ГДЗ відповідь:

249