українська мова 5 клас ГДЗ

(підручник за програмою 2018 року)

Вправа 250

Умова:

250Відповідь:

Для усного виконання


(стара версія 2013 року)Номер 250

 

Умова:

Спишіть слова, вставляючи пропущені букви е або и. Поясніть орфограми, опираючись на правила написання ненаголошених [е], [и] та відомості щодо чергування звуків.
1. Вит..рати, вит..рти, заст..лати. 2. Сп..кти, пол..тіти, поч..пити. 3. Хлоп..ць, січ..нь, лип..нь.

 

ГДЗ відповідь:

1. Витирати, витерти, застилати. 2. Спекти, полетіти, почепити. 3. Хлопець, січень, липень.