Заболотний українська мова 5 клас

(новий підручник за програмою 2018)

Вправа 252

252

Умова:


Відповідь:

252


(стара версія 2013)Номер 252

 

Умова:

Випишіть спочатку слова, у яких на місці пропуску слід вставити букву и, а потім - у яких слід вставити букву і. Обґрунтуйте орфограму. За потреби скористайтеся словником.
Ч..тати, веч..рній, ч..пляти, ключ..к, щ..лина, ч..сло, шк..льний, щ..пці, щ..чка, щ..т, легкость, ж..ття, ш..сть, пі..ти, х..ст, переш..птуватися, х..тати, х..жак, щ..льний, численний, ч..стота.

 

ГДЗ відповідь:

Буква и: читати, ключик, щит, життя, шити, хист, хитати, хижак, численний, чистота.
Буква і: вечірній, чіпляти, щілина, число, шкільний, щіпці, щічка, легкість, шість, перешіптуватися, щільний.