українська мова 5 клас

Номер 253

 

Умова:

Прочитайте. Простежте, які зміни відбулися в коренях слів кожної групи. На основі спостереження розкажіть про можливі чергування приголосних в українській мові та за яких умов це відбувається.
1. Друг - друзі, дружити. 2. Молоко - у молоці, молочний. 3. Кожух - у кожусі, кожушок.

 

ГДЗ відповідь:

nemae