Заболотний решебник українська мова 5 клас ГДЗ

Номер 259

 

Умова:

I. Прочитайте речення, ставлячи подані в дужках слова в потрібній формі. Запишіть утворені слова. Виділіть у них корені та підкресліть букви на позначення звуків, які чергуються.
1. На (язик) медок, а на (думка) льодок. 2. (Друг у множині) знаходить щастя, а перевіряє біда. 3. І короткий хвіст (муха) не подобається (Нар. творчість). 4. Червона калино, чого в (луг) гнешся? (І. Франко). 5. Близько сорока нових зірок з'являється в нашій (Галактика) кожного року (3 енциклопедії).
II. Поясніть особливості вимови та написання виділених слів.

 

ГДЗ відповідь:

259