українська мова 5 клас гдз

Номер 264

 

Умова:

І. Спишіть речення, розкриваючи дужки. Поясніть свій вибір.
1. Садок (у,в)же одцвівся (і,й) густо (у,в)крив землю білими пелюстками (Г. Тютюнник). 2. Плачуть (і,й) моляться білі троянди (Л. Костенко). 3. (У,В) своїм краї, як (у,в) раї (Нар. творчість). 4. (У,В) степу ще дужче розжеврілось, (і,й) на грядках, (у,в) кого (у,в)же зорано, червоно виблискують скиби, а (у,в) борознах, як сніг (у,в) проваллі, біліє опалий цвіт (Г. Тютюнник). 5. Тато щось майструє (у,в) дворі (і,й) задоволено на гойдалку поглядає (В. Чухліб).
II. До виділених слів доберіть форми слова або спільнокореневі слова із чергуванням звуків. Дібрані слова запишіть.
III. Підкресліть граматичні основи двох перших речень.

 

ГДЗ відповідь:

264