Заболотний українська мова 5 клас

Номер 271

 

Умова:

Спишіть слова, вставляючи, де потрібно, знак м'якшення. Підкресліть орфограму.
Змен..шення, промін..чик, камін..чик, нен..чин, закін..чувати, дон..чин, брин..чання, гон..щик.

 

ГДЗ відповідь:

Зменшення, промінчик, камінчик, неньчин, закінчувати, доньчин, бриньчання, гонщик.