Заболотний українська мова 5 клас гдз решебник

(підручник за програмою 2018)

Вправа 272

272

Умова:


Відповідь:

272


(стара версія 2013)Номер 272

 

Умова:

I. Спишіть речення, вставляючи, де потрібно, знак м'якшення. Поясніть його наявність чи відсутність.
1. Снігу мен..шає, чорними латами криєт..ся земля (У. Самчук). 2. Степ., та воля - козац..ка доля (Нар. творчість). 3. Зліва, при мокрій долин..ці, кін..чались жита і починалася лука (М. Коцюбинський). 4. Із ледве чутним щебетанням низен..ко ластівка летить (М. Рильський). 5. О материн..с.ке слово, рідні очі, мені ви ніжніс.т.. і любов., вливали (В. Грінчак).
II. Підкресліть слова, за вимови яких тверді приголосні змінюються на м'які (уподібнюються).

 

ГДЗ відповідь:

272 1

272 2