українська мова 5 клас

Номер 273

 

Умова:

Випишіть послідовно спочатку слова, у яких пишемо знак м'якшення, а потім - у яких не пишемо.
Дібровон..ці, едел..вейс, хатин..ці, Олен..чин, ремін..чик, снігурон..ці, освіт..ній, няньчити, лікар.., аргентинский.
Ключ. Якщо ви правильно виконали завдання, то з перших букв слів кожної групи прочитаєте назви двох українських річок.

 

ГДЗ відповідь:

З ь: дібровоньці, едельвейс, снігуроньці, няньчити, аргентинський.
Без ь: хатинці, Оленчин, ремінчик, освітній, лікар.