Заболотний українська мова 5 клас ГДЗ

Номер 276

 

Умова:

І. Спишіть слова, вставляючи, де потрібно, знак м'якшення. Підкресліть орфограму й поясніть написання.
Сяд..мо, ковал..с..кий, велетен..с..кий, чотир..ма, вишен..ка, (у) скрин..ці, (на) сторін..ці, боїт..ся, низ..кий, нян..чити, пісня, тан..цювати, різ..блення, камін..чик, брин..чить, мен..-ніен..кий, малесен..кий, надсилаєт..ся, донец..кий, Вас.чин, учител..чин, хлібопіч.., т..мяний.
II. Виділені слова запишіть фонетичною транскрипцією. Підкресліть м'які звуки та з'ясуйте, як позначено їхню м'якість на письмі.

 

ГДЗ відповідь:

276