українська мова 5 клас

Номер 278

 

Умова:

I. Прочитайте слова вголос, правильно вимовляючи приголосні, м'якість яких позначено знаком м'якшення.
Льодовик, павільйон, йогурт, районний, Валерійович, дзьоб, ознайомлення, войовничий, польовий, третього.
II. Поділіть слова на склади і запишіть. Підкресліть орфограму «сполучення букв йо, ьо», поясніть написання.

 

ГДЗ відповідь:

278