Заболотний решебник українська мова гдз 5 клас

(підручник за програмою 2018)

Вправа 281

281

Умова:


Відповідь:

281


Правила до параграфу

"Чергування приголосних звуків"


(стара версія 2013)


Номер 281

 

Умова:

І. Спишіть речення, вставляючи на місці крапок сполучення букв йо чи ьо та розкриваючи дужки. Підкресліть і поясніть вивчені орфограми.
1. Тихо пл(е,и)ве блакитними річками л..н (М. Коцюбинський). 2. Є тисячі доріг, міль.лі ву(з,с)ьких ст(е,и)жинок, є тисячі ланів, але один лині мій (В. Симоненко). 3. Усе лякало нас: трава, що тихо ма..ріла, і гаю дал(ь)н..го стіна, що в заході горіла (Леся Українка). 4. Над яром явір тонкостанний калині сл..зи вит(е,и)рав (Д. Іванов). 5. Буде ще після ц..го простір лиману, і віт(е,и)р попутний, і біла зам(е,и)тіль ча..к над головою (О. Гончар).
II. Визначте частини мови й підкресліть члени речення в першому реченні. Поясніть уживання розділових знаків в останньому реченні.

 

ГДЗ відповідь:

281 1

282 2

Загрузка...

ГДЗ математика 10 клас 2018 Бевз ГДЗ математика 10 клас 2018 Істер ГДЗ українська мова 10 клас 2018 Авраменко