українська мова 5 клас

Номер 283

 

Умова:

Прочитайте слова, звертаючи увагу на вимову звуків, позначених виділеними сполученнями букв. У словах якої колонки чується звук [й], а також роздільна вимова губного приголосного перед цим звуком? На основі спостереження зробіть висновок про роль апострофа.
в язати  цвях
бур'ян   буряк
б'ють    бюро

 

ГДЗ відповідь:

nemae