українська мова 5 клас ГДЗ

Номер 286

 

Умова:

I. Спишіть слова, вставляючи, де потрібно, апостроф. Позначте префікси. Підкресліть орфограму та поясніть уживання чи невживання апострофа.
Без..язикий, підв..язати, роз..яснити, без..іменний, зв..язківець, з..їздити, возз..єднування, під..єднати, під..ярок, з..юрмитися, розм..як, без..ядерний, перед..ювілейний.
II. Виділені слова запишіть фонетичною транскрипцією.

 

ГДЗ відповіль:

286