українська мова 5 клас

Номер 289

 

Умова:

І. Випишіть спочатку слова з апострофом, а потім - без апострофа. Написання слів, щодо яких виникли сумніви, перевірте за словником.
Зв..язатися, МЄДВ..ЯНИЙ, під.Л'зний, зап..ясний, св..ятковий, різдв..яний, цв..ях, рівноправ..я, духм..яний, матір..ю, пів..ящика, тьм..яніє, солов.Л'ний, любов..ю, міжгір..я, Лук..яненко, бур..яковий, лл..ється, моркв..яний, дит..ясла, св..ященик, переджнив..я, б..ється, мавп..ячий.
II. Поміркуйте, які дві орфограми «заховалися» в кожному з виділених слів.

 

ГДЗ відповіль:

1) з апострофом: зв'язатися, під'їзний, зап'ястний, рівноправ'я, матір'ю, солов'їний, любов'ю, міжгір'я, дит'ясла, Лук'яненко, переджнив'я, б'ється;
2) без апострофа: медвяний, святковий, різдвяний, цвях, духмяний, пів'ящика, тьмяніє, буряковий, ллється, морквяний, священик, мавпячий.