українська мова 5 клас

(підручник за програмою 2018)

Вправа 293

293

Умова:


Відповідь:

293


Правила до параграфу

"Чергування у - в, і - й"


(стара версія 2013)


Номер 293

 

Умова:

І. Спишіть речення, вставляючи, де потрібно, апостроф і розставляючи пропущені розділові знаки. Підкресліть і поясніть усі вивчені орфограми й пунктограми.
1. Полум..яні язики відривалися від гілок поволі спадали до землі й кричали під ногами (У. Самчук). 2. Бджоли сонячним дощем падають на медв..яний лан (М. Стельмах). 3. Сміються плачуть солов..ї і б.лоть піснями в груди (Олександр Олесь). 4. Маю я св..яте синівське право з матір..ю побуть на самоті (В. Симоненко). 5. І океанів тих немає, щоб вірні роз..єднать серця (М. Рильський).
II. Знайдіть два слова, у кожному з яких звуків більше, ніж букв. Запишіть ці слова фонетичною транскрипцією.

 

ГДЗ відповіль:

293

Загрузка...

ГДЗ математика 10 клас 2018 Бевз ГДЗ математика 10 клас 2018 Істер ГДЗ українська мова 10 клас 2018 Авраменко