Заболотний українська мова 5 клас

(підручник за програмою 2018)

Вправа 296

296

Умова:


Відповідь:

Для усного виконання


(стара версія 2013)Номер 296

 

Умова:

І. Запишіть слова в три колонки залежно від місця збігу приголосних:
1) на межі префікса й кореня; 2) на межі кореня й суфікса; 3) на межі частин складного слова.
Позначте корені в словах, підкресліть орфограми.

Туманність, пасся, годинник, віддалятися, юннат, беззубий, фіззарядка, оббитий, стінний, сезонний, роззброїти.
II. Виділене слово запишіть фонетичною транскрипцією. Визначте в ньому кількість звуків і букв. Який звук уподібнюється за вимови цього слова?

 

ГДЗ відповіль:

296