Заболотний українська мова 5 клас

Номер 299

 

Умова:

Поясніть відмінність у вимові, написанні та значенні виділених слів кожної пари. Якими частинами мови є ці слова? З кожним словосполученням однієї пари (на вибір) складіть усно одне речення.
Ціна товару - цінна порада; хвилина мовчання - хвилинна перерва; відома істина - істинна мужність.

 

ГДЗ відповіль:

nemae