українська мова 5 клас

Номер 301

 

Умова:

І. Спишіть слова, уставляючи, де потрібно, пропущену букву. Обґрунтуйте написання.
Дерев'ян. .ий, глибин..ий, безвин..о, закон..о, безсон..ий, від..авна, бджолин..ий, беззахисний, електрон..ий, кін..ий, піддаватися, годин..ик, закордонний, від..звонити, роззброїти, спорттовари, розріс.я.
II. Запишіть виділені слова фонетичною транскрипцією. Які орфограми «заховалися» в кожному з них?

 

ГДЗ відповіль:

301