домашня робота Заболотний 5 клас українська мова

Номер 303

 

Умова:

Прочитайте вголос іменники жіночого роду. Визначте їхнє число та відмінок. Між якими звуками (голосними чи приголосними) стоять звуки, позначені виділеними буквами? Зробіть висновок про подвоєння букв в іменниках жіночого роду.
ніччю          радістю
папороттю  щирістю
памороззю  любов'ю 

 

ГДЗ відповіль:

nemae