українська мова Заболотний

Номер 309

 

Умова:

І. Спишіть речення, вставляючи, де потрібно, пропущені букви. Підкресліть вивчені орфограми, поясніть написання.
1. Істин..а ввічливість полягає в доброзичливому ставлен..і до людей (Ж.Ж. Руссо). 2. Від серця до серця мелодія л..ється (П. Перебийніс). 3. Сонце стоїть високо, сипле рясним промін..ям у відкриті юні облич..я (О. Гончар). 4. Колисав мою колиску вітер рідного Поділ..я і зливав на сон..і вії степового запах зіл..я (Олександр Олесь).
II. Знайдіть в останньому реченні слова, до яких можна дібрати форми слова або спільнокореневі слова із чергуванням звуків. Запишіть слова парами.

 

ГДЗ відповідь:

309