українська мова 5 клас

Номер 310

 

Умова:

У кожній групі слів знайдіть одне, яке відрізняється від двох інших особливостями написання.
1. Л..ється, передгроззя, стат..ей.
2. Лют..ю, хитріст..ю, кров..ю.
3. Ган..а, качен..я, вугіл..я.

 

ГДЗ відповідь:

1. Статей (немає подвоєння). 2. Кров'ю (через апостроф). 3. Каченя (немає подвоєння).