ГДЗ домашня українська мова 5 клас Заболотний

Номер 311

 

Умова:

Спишіть слова, вставляючи, де потрібно, пропущені букви. Підкресліть орфограми й обґрунтуйте написання. За потреби скористайтеся орфографічним словником.
Плаван..я, облич..я, зал..ється, гіл..ястий, любов..ю, стал..ю, безділ..я, щеплен..я, гусен..я, ділен..я, пам'ят..ю, скатерт..ю, колос.я, Поліс.я, безсмерт..я, відкрит..я, ртут..ю, насін..я, суд..я, стат..я, стат..ей, Іл..я, зіл..я, бажан..я, свіжіст..ю,
зран..я, навман..я.

 

ГДЗ відповідь:

311