Заболотний українська мова 5 клас гдз

Номер 314

 

Умова:

І. Спишіть слова, вставляючи пропущену букву и або і. Підкресліть орфограму. Для перевірки написання скористайтеся орфографічним словником.
1. Велос.пед, роум..нг, ч..пси, парк..нг, принтер, інтонація, д..плом, м..трополит, директор, гладіолус, аргентинський, цистерна.
2. Д..дро, С.дней, Вашингтон, Мекс.ка, Ч..лі, С.нгапур, Сан-Франц..ско, Лейпц..г, Ват..кан.
II. З одним словом (на вибір) складіть і запишіть спонукальне речення.

 

ГДЗ відповідь:

I. 1. Велосипед, роумінг, чіпси, паркінг, принтер, інтонація, диплом, митрополит, директор, гладіолус, аргентинський, цистерна.
2. Дідро, Сідней, Вашингтон, Мексика, Чилі, Сінгапур, Сан-Франциско, Лейпциг, Ватикан.
II. Петрик, дай мені покататися на твоєму велосипеді!