ГДЗ домашня українська мова 5 клас Заболотний

Номер 318

 

Умова:

І. Спишіть слова, вставляючи на місці крапок, де потрібно, пропущену букву. Підкресліть орфограми, поясніть написання. Прочитайте слова вголос, правильно вимовляючи подовжені звуки.
Піц..ерія, рекламна, бравісим..о, коллектив, сум..а, тон..а, ван..а, мадон..а, ір..еальний, Растрел.л, Русо, Шил..ер, ап..е-тит, ал..ея, нет..о, грип.., віл..а, груп..а, Магел..ан, контрреволюція, програмна.
II. З одним словом (на вибір) складіть і запишіть речення.

 

ГДЗ відповідь:

318