українська мова 5 клас ГДЗ

Номер 321

 

Умова:

І. Спишіть слова, вставляючи на місці крапок, де потрібно, знак м'якшення. Підкресліть орфограму, поясніть написання. За потреби зверніться до орфографічного словника.
Ньютон, Болон..я, Д..юма, порт..єра, мільйонер, конферансе, т..юбик, кан..йон, бракон..ер, ател..е, д..юбель, ал..янс, павіл..йон, бул..йон, н..юанс, він..єтка.
II. Виділені слова запишіть фонетичною транскрипцією. Поясніть їхню вимову.

 

ГДЗ відповідь:

321