українська мова 5 клас ГДЗ

(підручник за програмою 2018)

Вправа 321

321

Умова:


Відповідь:

321


Правила до параграфу

"Сполучення букв йо, ьо"


(стара версія 2013)


Номер 321

 

Умова:

І. Спишіть слова, вставляючи на місці крапок, де потрібно, знак м'якшення. Підкресліть орфограму, поясніть написання. За потреби зверніться до орфографічного словника.
Ньютон, Болон..я, Д..юма, порт..єра, мільйонер, конферансе, т..юбик, кан..йон, бракон..ер, ател..е, д..юбель, ал..янс, павіл..йон, бул..йон, н..юанс, він..єтка.
II. Виділені слова запишіть фонетичною транскрипцією. Поясніть їхню вимову.

 

ГДЗ відповідь:

321

Загрузка...

ГДЗ математика 10 клас 2018 Бевз ГДЗ математика 10 клас 2018 Істер ГДЗ українська мова 10 клас 2018 Авраменко