українська мова 5 клас ГДЗ

(підручник за програмою 2018)

Вправа 325

325

Умова:


Відповідь:

Для самостійного виконання


(стара версія 2013)Номер 325

 

Умова:

Розподіліть слова на чотири групи залежно від орфограми:
1) букви и, і; 2) подвоєні букви; 3) апостроф; 4) знак м'якшення. Слова запишіть, розкриваючи дужки. Підкресліть орфограми.
Гол(л)андець, спагет(т)і, пр(і,и)нтер, міл(ь)ярд, атлет(і,и)ка, ауд(і,и)торія, грав(')юра, аж(і,и)отаж, барок(к)о, п(')юре, груп(п)а, тон(н)а, віл(л)а, Магел(л)ан, марок(к)анець, Атлант(і,и)ка, Корс(і,и)ка, Мавр(і,и)танія, Ваіп(і,и)нгтон, порт(ь)єра, інноваційний, ател(ь)є, прем(')єрний.

 

ГДЗ відповідь:

325