українська мова 5 клас

Номер 328

 

Умова:

І. Спишіть прислів'я, розкриваючи дужки. Підкресліть вивчені орфограми, поясніть написання.
1. Без нашого Гриця вода не осв(')ятит(ь)ся. 2. В(е,и)лике дер(е,и)во поволі росте. 3. Під л(е,и)жачий камінь вода не т(е,и)че. 4. Хоч бли(з,с)ько, та сли(з,с)ько. 5. Яке корі(н,нн)я, таке й насі(н,нн)я. 6. Лобом муру не проб(')єні(ь).
6. (І,Й) буд(е,и)нь, і н(е,и)діля - все лінивому безді(л,лл)я. 7. Дома (і,й) стіни допом(о,а)гають.

II. Вивчіть напам'ять два з поданих прислів'їв (на вибір).

 

ГДЗ відповідь:

328