українська мова 5 клас

(підручник за програмою 2018)

Вправа 33

33

Умова:


Відповідь:

33


(стара версія 2013)Номер 33

 

Умова:

I. Прочитайте текст і розгляньте малюнок до нього. Опишіть усно зображене. Чи вдалося, на вашу думку, художнику відобразити емоції дитини?
ЧУДАСІЯ
От чудасія: гарбуз на яблуні!
- Бач, примудрився! - каже Олег.
Гарбуз величезний, як баняк. Гілляка аж нагнулася під ним.
- Невже це він?
Я кусаю соковите яблуко і мовчу. Та Олег і не чекає відповіді від мене. Йому й так зрозуміло: гарбузиння сп'ялося на тин, потім дісталося нахиленої гілляки і повисло на ній. На гарбузинні зацвіла квітка, а потім зав'язався гарбуз.
Олег сміється:
- Хоч і виліз він на яблуню, та яблуком не став (За Є. Шморгуном).
II. Випишіть особові займенники і з'ясуйте, замість яких іменників їх ужито. Біля займенників скорочено зазначте їхню особу, відмінок і число.
III. Яке з виділених слів можна замінити займенником? Зробіть усно таку заміну.

 

ГДЗ відповідь:

II. Під ним - 3 ос, Ор.в., одн. (під гарбузом); він - 3 ос, Н.в., одн. (гарбуз);
я - 1 ос, Н.в., одн.; мене - 1 ос, Р.в., одн.; йому - З ос, Д.в., одн. (Олегові);
на ній - 3 ос, М.в., одн. (на гілляці).