українська мова 5 клас

Номер 337

Умова:

Спишіть речення, розставляючи пропущені розділові знаки. Підкресліть багатозначні слова і поясніть лексичне значення, у якому вжито кожне з них. Які ще значення вони мають?
1. Місяць на небі зіроньки сяють. 2. До доброї криниці стежка протоптана. 3. Іди, іди дощику зварю тобі борщику у новому горщику. 4. Гонор голову ломить а холод душу. 5. Ой у полі озеречко там плавало відеречко там козаки молодії кониченьки напували (Нар. творчість).

ГДЗ відповідь:

337