українська мова 5 клас

(підручник за програмою 2018)

Вправа 337

337

Умова:


Відповідь:

Для самостійного виконання


Правила до параграфу

"Подвоєння букв на позначення збігу однакових приголосних"


(стара версія 2013)


Номер 337

Умова:

Спишіть речення, розставляючи пропущені розділові знаки. Підкресліть багатозначні слова і поясніть лексичне значення, у якому вжито кожне з них. Які ще значення вони мають?
1. Місяць на небі зіроньки сяють. 2. До доброї криниці стежка протоптана. 3. Іди, іди дощику зварю тобі борщику у новому горщику. 4. Гонор голову ломить а холод душу. 5. Ой у полі озеречко там плавало відеречко там козаки молодії кониченьки напували (Нар. творчість).

ГДЗ відповідь:

337

Загрузка...

ГДЗ математика 10 клас 2018 Бевз ГДЗ математика 10 клас 2018 Істер ГДЗ українська мова 10 клас 2018 Авраменко