домашня робота Заболотний 5 клас українська мова

(підручник за програмою 2018)

Вправа 338

338

Умова:


Відповідь:

Для самостійного виконання


(стара версія 2013)Номер 338

 

Умова:

З'ясуйте лексичні значення виділених слів, користуючись поданими нижче відомостями з культури мовлення. Чи доречно ці слова вжито в реченнях? Відредагуйте і запишіть речення.
1. Особливо людяні площі й вулиці міста у свята. 2. Найважче лічити душу людини. 3. Софія та Максим навчаються у музикальній школі. 4. У Маринки музичний слух.

 

ГДЗ відповідь:

1. Особливо людні площі й вулиці міста у свята. 2. Найважче лікувати душу людини.
3. Софія та Максим навчаються в музичній школі. 4. У Маринки музикальний слух.