Заболотний решебник українська мова 5 клас ГДЗ

Номер 34

 

Умова:

І. Спишіть речення, розставляючи пропущені розділові знаки та розкриваючи дужки.
1. Спасибі земле за твої щ(е,и)дроти! (Л. Костенко). 2. Квітка просто цвіте грає пелюстками, ледь-ледь ворупіат(ь)ся її чорні бровенята (Є. Гуцало). 3. Все з рук валит(ь)ся а він хвалит(ь)ся (Нар. творчість). 4. Тужу за вами, солов(')ї (В,в)країни! (М. Рильський). 5. Я ж(е,и)ву у світі любові до людей до з(е,и)млі до квітів (Г. Дудка).
II. Підкресліть особові займенники, надпишіть особу кожного з них. Які із цих займенників виконують роль підметів?

 

ГДЗ відповідь:

034