українська мова 5 клас

Номер 353

 

Умова:

I. Спишіть речення, розставляючи пропущені розділові знаки. Підкресліть стилістично забарвлені слова. Для яких стилів мовлення вони характерні та чи доречно вжиті в реченнях?
1. Двометровий здоровило Грицько був як кажуть у гарячому купаний. Слово йому скажи - він уже заводиться (В. Нестайко). 2. Побазікати можна і з приятелем а помовчати - лише з вірним другом (О. Ільченко). 3. У демократичних державах конституційно затверджені принципи свободи віросповідання світогляду та совісті (З виступу). 4. Епітет виділяє в зображуваному якусь характерну рису визначальну якість явища чи предмета індивідуалізує їх (З підручника).
II. Виділені слова запишіть фонетичною транскрипцією. Яке фонетичне явище відбувається за вимови цих слів?

 

ГДЗ відповідь:

353