українська мова 5 клас

(підручник за програмою 2018)

Вправа 353

353

Умова:


Відповідь:

Для самостійного виконання


Правила до параграфу

"Подвоєння букв на позначення подовжених приголосних"


(стара версія 2013)


Номер 353

 

Умова:

I. Спишіть речення, розставляючи пропущені розділові знаки. Підкресліть стилістично забарвлені слова. Для яких стилів мовлення вони характерні та чи доречно вжиті в реченнях?
1. Двометровий здоровило Грицько був як кажуть у гарячому купаний. Слово йому скажи - він уже заводиться (В. Нестайко). 2. Побазікати можна і з приятелем а помовчати - лише з вірним другом (О. Ільченко). 3. У демократичних державах конституційно затверджені принципи свободи віросповідання світогляду та совісті (З виступу). 4. Епітет виділяє в зображуваному якусь характерну рису визначальну якість явища чи предмета індивідуалізує їх (З підручника).
II. Виділені слова запишіть фонетичною транскрипцією. Яке фонетичне явище відбувається за вимови цих слів?

 

ГДЗ відповідь:

353

Загрузка...

ГДЗ математика 10 клас 2018 Бевз ГДЗ математика 10 клас 2018 Істер ГДЗ українська мова 10 клас 2018 Авраменко