Заболотний решебник українська мова гдз 5 клас

Номер 355

 

Умова:

Прочитайте речення і знайдіть слова-синоніми, які означають настання світанку, ранку. Які ще слова з таким же лексичним значенням ви знаєте? Доведіть, що синоніми урізноманітнюють мовлення. За потреби скористайтеся довідкою.
1. Почало світати... Зорі меркли в синьому небі, само воно біліло (Панас Мирний). 2. Розвиднялось. Світлішало небо, бліднули зорі (О. Іваненко). 3. Іще надворі й не сіріє, а Клим уже до річки йде (С. Воскрекасенко). 4. Гості роз'їхались уже, як дніло надворі (І. Нечуй-Левицький ).
Довідка. Світати (про настання світанку, ранку), розвиднятися, сіріти, дніти, розсвітати, світліти, світлішати, ясніти, зоріти, мріти.

 

ГДЗ відповідь:

nemae