Заболотний решебник українська мова гдз 5 клас

Номер 356

 

Умова:

I. Спишіть речення. Підкресліть синоніми як члени речення та надпишіть над цими словами частину мови. З якою метою автори скористалися синонімами?
1. Українська пісня! Хто не був зачарований нею, хто не згадує її, як своє чисте, прозоре дитинство, свою горду юність?
(О. Довженко). 2. Величезні, гігантські кострубаті дуби грізно стояли в снігових заметах (М. Коцюбинський).
3. Місяць тихо, крадькома викочується увесь на небо (М. Коцюбинський). 4. Небо гуготіло, ревло, клекотало, біснувалося, сліпуче розверзало свої нетрі (Є. Шморгун).

II. Знайдіть у реченнях стилістично забарвлені слова. Поясніть їхню роль.
III. Поясніть уживання розділових знаків при однорідних членах речення.

 

ГДЗ відповідь:

356 1

356 2