українська мова 5 клас

Номер 358

 

Умова:

Згрупуйте подані слова в синонімічні ряди й запишіть. Підкресліть опорне (стрижневе) слово кожного ряду. Поясніть відмінність у відтінках лексичного значення синонімів одного з рядів. Перевірте виконання завдання за допомогою словника синонімів, поданого в додатках.
Говорити, запашний, нещастя, гущавина, уздріти, балакати, гомоніти, зарості, угледіти, хащі, лихо, духмяний, нещастя, пахучий, нетрі, побачити, біда, ароматний.

 

ГДЗ відповідь:

358