Заболотний українська мова 5 клас

Номер 365

 

Умова:

Прочитайте речення. Знайдіть у них антоніми. У якому реченні антоніми вжито лише для чіткого розрізнення понять, а в якому вони виступають ще й засобом створення образності? На основі спостереження зробіть висновок про роль антонімів у мовленні.
1. Він уже бачить здоровенну батькову ручиську, що затиснула його малюсіньке рученя (У. Самчук).
2. Щоб визначити правий і лівий береги річки, треба стати обличчям у напрямі течії (3 підручника).

 

ГДЗ відповідь:

nemae