Заболотний українська мова 5 клас

(підручник за програмою 2018)

Вправа 365

365

Умова:


Відповідь:

Для самостійного виконання


Правила до параграфу

"Словосполучення"


(стара версія 2013)


Номер 365

 

Умова:

Прочитайте речення. Знайдіть у них антоніми. У якому реченні антоніми вжито лише для чіткого розрізнення понять, а в якому вони виступають ще й засобом створення образності? На основі спостереження зробіть висновок про роль антонімів у мовленні.
1. Він уже бачить здоровенну батькову ручиську, що затиснула його малюсіньке рученя (У. Самчук).
2. Щоб визначити правий і лівий береги річки, треба стати обличчям у напрямі течії (3 підручника).

 

ГДЗ відповідь:

Загрузка...

ГДЗ математика 10 клас 2018 Бевз ГДЗ математика 10 клас 2018 Істер ГДЗ українська мова 10 клас 2018 Авраменко