ГДЗ українська мова Заболотний

Номер 366

 

Умова:

Прочитайте текст, визначте його стиль мовлення. Випишіть антонімічні пари і поясніть їхню роль у тексті.
Територію, на якій чергуються ділянки лісу і степу, називають лісостеповою зоною. Тут тепле літо й помірно холодна зима. Опадів випадає менше, ніж у зоні мішаних лісів, але більше, як у степах. На степових ділянках переважає чорноземний ґрунт. Природні умови сприятливі для росту і розвитку дикорослих та багатьох культурних рослин. У цій зоні переважно трапляються ділянки листяних лісів (З підручника).

 

ГДЗ відповідь:

Тепле - холодна, літо - зима, менше - більше, дикорослих - культурних.