українська мова Заболотний

Номер 372

 

Умова:

Прочитайте пари сполучень, у яких виділені слова є омонімами. З'ясуйте, чи однаково вимовляємо й пишемо виділені в парах слова. А чи однакові вони за лексичним значенням? На основі спостереження зробіть висновок про особливості омонімів.
Маленький ніс - ніс книжку;
водяна пара - пара коней;
дерев'яна лава - вулканічна лава.

 

ГДЗ відповідь:

nemae